Vul hieronder uw e-mailadres en vraag in, wij antwoorden z.s.m.
Liever bellen? Geef uw naam en telefoonnummer op, wij bellen u terug.


verification code Type het woord hierboven over*

Sluiten

Veilig, gezond en schoon

Paddington-Kinderhotels heeft een beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid en hygiëne. Dit beleidsplan, waarin ook een uitgebreide risico inventarisatie, heeft als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden. Waarbij kinderen beschermd worden tegen risico's met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico's. 

Wat betreft de veiligheid wordt nauw samengewerkt met de gemeente, GGD en brandweer. Deze instanties bezoeken ons regelmatig, waarbij geadviseerd en gecontroleerd wordt.

De kinderen zijn zowel binnen als buiten in de tuin voortdurend onder toezicht van meerdere medewerkers. Het aantal gediplomeerde pedagogische medewerkers wordt hierbij volgens de landelijke regels afgestemd op het aantal kinderen. Er zijn verschillende protocollen en regels opgesteld om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. 

Wat de gezondheid van kindjes betreft is ons ziektebeleid niet alleen opgesteld om het welzijn van het zieke kind te waarborgen, maar ook om eventuele besmetting bij andere kinderen te voorkomen. Als een kind hangerig is of niet lekker in zijn vel zit, wordt ook altijd contact opgenomen met de ouders, zodat u op de hoogte bent en om even te overleggen.

Wij zijn een Gezonde Kinderopvang en kiezen ervoor structureel de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen te bevorderen. Samen met ouders spelen we een rol bij het aanleren van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen. Ook kunnen medewerkers het goede voorbeeld geven aan kinderen en ouders.

Ook het schoonmaken van de groepsruimtes en materialen gebeurt volgens vastgestelde regels en richtlijnen. De ruimtes worden schoon gemaakt door onze huishoudelijk medewerkers. De toiletruimtes worden dagelijks meerdere malen gereinigd en commodes na iedere verschoning. De groeps- en slaapruimtes zijn goed geventileerd en worden dagelijks gelucht. Een kind ligt altijd in een schoon bed. Ook het speelmateriaal wordt wekelijks gereinigd en tussendoor wanneer nodig. Spenen worden na ieder gebruik uitgekookt, niet uitgewisseld en afgespoeld wanneer gevallen. In onze kinderopvang wordt in geen geval gerookt.

Wij vinden het belangrijk dat het kind gedurende zijn of haar verblijf schoon en fris is. Wij zijn dan ook alert op schone neusjes en handen en verschonen de kleren wanneer deze vies zijn geworden. Een kind gaat in bad of onder de douche na bijvoorbeeld een erg vieze luier, bij logeren en op aanvraag als u hier geen tijd voor heeft. Voor kinderen is persoonlijke hygiëne geen vanzelfsprekendheid en dient hierom voorgedaan te worden door de pedagogisch medewerkers. Belangrijk voor zowel de kinderen als de medewerkers is het wassen van de handen na gebruik van het toilet en voor het eten. Voordat het kindje wordt opgehaald, krijgt het een schone luier, zalf op de wangetjes en lotion in de haren. Om de kinderen schone kleren aan te kunnen trekken wanneer nodig, wordt de ouders gevraagd reservekleertjes mee te geven.

scroll up
×

Tijdelijk: Beperkt aantal opvangplekken.

Op dit moment zijn we helaas genoodzaakt nieuwe kinderopvang aanvragen onbeantwoord te laten. De reden hiervoor is dat wij niet of zeer beperkt nog plekken hebben in onze vestigingen.
Onze excuses voor dit ongemak.

Bent u reeds klant bij ons neem dan even contact op met uw afdelingsmanager.

Verder naar de website!