Vul hieronder uw e-mailadres en vraag in, wij antwoorden z.s.m.
Liever bellen? Geef uw naam en telefoonnummer op, wij bellen u terug.


verification code Type het woord hierboven over*

Sluiten

Hoe communiceert Paddington met u?

Ouders hebben altijd de mogelijkheid tot overleg met de pedagogisch medewerkers, zodat de opvoeding op elkaar afgestemd kan worden. Omdat de opvoeding van het kind uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de ouders is, wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen. Overleg tussen ouders en Paddington wordt op verschillende manieren gerealiseerd.

Tijdens de eerste wenochtend van het kind vindt een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek worden zowel verzorgings- als opvoedingsaspecten besproken, zoals ritme en gewoontes van het kind. Ouders kunnen tijdens dit gesprek aangeven wat zij belangrijk vinden en hierover afspraken maken. Er wordt aandacht besteed aan wederzijdse verwachtingen en gevraagd naar specifieke wensen van ouders.

Elk kind in de babygroep krijgt een eigen schriftje waarin een verslag wordt geschreven van de belevenissen van het kind gedurende het verblijf. Ook de ouders kunnen bijzonderheden over het kind hierin opschrijven.

Bij het halen en brengen van het kindje, wordt door ons de tijd genomen voor een uitgebreide overdracht. Ouders kunnen ook altijd even bellen om te informeren naar hun kind. Als er iets bijzonders is, zullen wij altijd contact opnemen met de ouders om dit te bespreken.

Op ieder moment dat de ouders een gesprek wensen over de ontwikkeling van het kind en de dagelijkse gang van zaken, kan een afspraak gemaakt worden met de mentor van het kind. Om alle kinderen optimaal te kunnen volgen in hun persoonlijke ontwikkeling, zijn er elke 6 maanden observatie-momenten. Deze observaties worden vastgelegd in een kindvolgsysteem. Er wordt door de mentor gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en motorische ontwikkeling.

Elke week wordt een update per mail verstuurd over bijzonderheden betreffende de dagelijkse gang van zaken, ons beleid, het activiteitenprogramma en het menu. Ook hangt er bij de deur een mededelingenbord.

Omdat het van belang is dat de ouders kunnen adviseren, is er op elke locatie een oudercommissie actief. 

Verder worden er een aantal keer per jaar evenementen georganiseerd, zoals een Paasochtend, waar ouders elkaar en ons eens op een andere manier kunnen spreken. In verband met de richtlijnen van de RIVM betreffende de COVID-19 voorlopig even niet.

 

scroll up
×

Tijdelijk: Beperkt aantal opvangplekken.

Op dit moment zijn we helaas genoodzaakt nieuwe kinderopvang aanvragen onbeantwoord te laten. De reden hiervoor is dat wij niet of zeer beperkt nog plekken hebben in onze vestigingen.
Onze excuses voor dit ongemak.

Bent u reeds klant bij ons neem dan even contact op met uw afdelingsmanager.

Verder naar de website!